Het totale loon voor LoonBelasting en PremieHeffing (LB/PH) wordt gebruikt voor de indeling in een sector zoals de belastingdienst deze hanteert. Dit werkblad toont voor hoeveel procent een sectorrisicogroep en/of een functiediscipline deel van de loonsom uitmaakt.

Loon LB/PH verdeling per sectorrisicogroep

Per loonjaar is de onderlinge procentuele verdeling te zien tussen sectorrisicogroepen zoals die in Easyflex zijn ingericht. Zo is snel te zien wat de loonsommen zijn per sectorrisicogroepen zoals bv, '52 - Uitzendbedrijven IA' of '20 - Havenbedrijven'.

Door te klikken op een sectorrisicogroep in de legenda van de grafiek selecteer je één sectorrisicogroep en is het percentage van de totale loonsom te zien.
Klik op een jaar en dan worden de gegevens per afzonderlijke maand van hetzelfde jaar getoond, als er op een maand wordt geklikt worden de gegevens per week getoond.

Loon LB/PH verdeling per functiediscipline

Per loonjaar is de onderlinge procentuele verdeling van de loonsom te zien tussen de verschillende functiedisciplines in Easyflex. De mogelijke functiedisciplines zijn: 'Administratief', 'Industrieel', 'Overige' en 'Technisch'.

KPI : loon LB/PH

Het totaal bedrag voor het loon LB/PH is zichtbaar.